PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"series" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

series rzeczownik

rzeczownik + series
Kolokacji: 455
television series • World Series • TV series • drama series • comedy series • playoff series • documentary series • championship series • ...
series + rzeczownik
Kolokacji: 102
series finale • series premiere • series episode • series creator • series producer • series victory • series production • series title • ...
series + czasownik
Kolokacji: 189
series features • series airs • series premiers • series stars • series progresses • series debuts • series consists • series includes • ...
czasownik + series
Kolokacji: 245
series titled • series entitled • series called • series is broadcast • make in the series • take in the series • series is known • ...
przymiotnik + series
Kolokacji: 300
animated series • whole series • long-running series • weekly series • short-lived series • ongoing series • dramatic series • ...
przyimek + series
Kolokacji: 33
through a series • since the series • following a series • after a series • into a series • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.