"feature a series" — Słownik kolokacji angielskich

feature a series kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj serię
  1. feature czasownik + series rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The games feature a series of levels based in Atlantis.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo