BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature a series" — Słownik kolokacji angielskich

feature a series kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj serię
  1. feature czasownik + series rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The games feature a series of levels based in Atlantis.

powered by  eTutor logo