PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"series titled" — Słownik kolokacji angielskich

series titled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): seria zatytułowała
  1. title czasownik + series rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is a traditional boardgame based on the series titled High School!

    Podobne kolokacje: