ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"series is broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): seria jest transmitowana
  1. broadcast czasownik + series rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The series has been broadcast in more than 15 countries around the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo