"write a series" — Słownik kolokacji angielskich

write a series kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz serię
  1. write czasownik + series rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was then asked to write a series for young people.

    Podobne kolokacje: