PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"series finale" — Słownik kolokacji angielskich

series finale kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): finał szeregowy
  1. series rzeczownik + finale rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The film is set four years after the series finale.

    Podobne kolokacje: