PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"series episode" — Słownik kolokacji angielskich

series episode kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydarzenie szeregowe
  1. series rzeczownik + episode rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The movie is set five years after the first series episode.