"premiere episode" — Słownik kolokacji angielskich

premiere episode kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydarzenie premiery
  1. premiere rzeczownik + episode rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sam became one in the premiere episode of the series.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo