PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"series premiere" — Słownik kolokacji angielskich

series premiere kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): premiera szeregowa
  1. series rzeczownik + premiere rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, the episode was down by 1.1 million from the series six premiere.

    Podobne kolokacje: