"series pilot" — Słownik kolokacji angielskich

series pilot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot szeregowy
  1. series rzeczownik + pilot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The series pilot aired in 2003, followed by ten episodes first shown 2005-2007.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo