PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"series" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

series rzeczownik

rzeczownik + series
Kolokacji: 455
television series • World Series • TV series • drama series • comedy series • playoff series • documentary series • championship series • ...
series + rzeczownik
Kolokacji: 102
series finale • series premiere • series episode • series creator • series producer • series victory • series production • series title • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
2. series premiere = premiera szeregowa series premiere
3. series episode = wydarzenie szeregowe series episode
6. series victory = zwycięstwo szeregowe series victory
8. World Series championship = Mistrzostwa mistrzostw w baseballu World Series championship
9. series title = tytuł szeregowy series title
10. World Series champion = Mistrz mistrzostw w baseballu World Series champion
11. World Series title = Mistrzostwa w baseballu tytuł World Series title
12. World Series game = Gra mistrzostw w baseballu World Series game
13. series opener = otwieracz szeregowy series opener
14. series editor = redaktor szeregowy series editor
15. Series game = Gra szeregowa Series game
16. Series a = Seria Series a
17. series character = charakter szeregowy series character
18. Series b = B szeregowy Series b
21. series regular = seria regularny series regular
22. series history = historia szeregowa series history
23. series pilot = pilot szeregowy series pilot
24. series record = zapis szeregowy series record
series + czasownik
Kolokacji: 189
series features • series airs • series premiers • series stars • series progresses • series debuts • series consists • series includes • ...
czasownik + series
Kolokacji: 245
series titled • series entitled • series called • series is broadcast • make in the series • take in the series • series is known • ...
przymiotnik + series
Kolokacji: 300
animated series • whole series • long-running series • weekly series • short-lived series • ongoing series • dramatic series • ...
przyimek + series
Kolokacji: 33
through a series • since the series • following a series • after a series • into a series • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.