PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"series" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

series rzeczownik

rzeczownik + series
Kolokacji: 455
television series • World Series • TV series • drama series • comedy series • playoff series • documentary series • championship series • ...
series + rzeczownik
Kolokacji: 102
series finale • series premiere • series episode • series creator • series producer • series victory • series production • series title • ...
series + czasownik
Kolokacji: 189
series features • series airs • series premiers • series stars • series progresses • series debuts • series consists • series includes • ...
czasownik + series
Kolokacji: 245
series titled • series entitled • series called • series is broadcast • make in the series • take in the series • series is known • ...
przymiotnik + series
Kolokacji: 300
animated series • whole series • long-running series • weekly series • short-lived series • ongoing series • dramatic series • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 86
4. weekly series = tygodniowa seria weekly series
8. six-part series = sześć-część seria six-part series
9. three-part series = trójdzielna seria three-part series
10. endless series = nieskończenie długa seria endless series
13. long series = długa seria long series
14. entire series = cała seria entire series
16. recent series = niedawna seria recent series
18. regular series = regularna seria regular series
19. novel series = powieść seria novel series
23. previous series = poprzednia seria previous series
24. annual series = doroczna seria annual series
25. short series = krótka seria short series
27. best series = najlepsza seria best series
28. early series = wczesna seria early series
31. German television series = Niemiecki serial telewizyjny German television series
35. four-part series = czteroczęściowa seria four-part series
36. full series = pełna seria full series
37. main series = główna seria main series
38. complex series = złożona seria complex series
39. late series = późna seria late series
40. similar series = podobna seria similar series
41. major series = ważna seria major series
44. large series = duża seria large series
45. acclaimed series = darzona uznaniem seria acclaimed series
46. classic series = klasyczna seria classic series
47. monthly series = comiesięczna seria monthly series
48. comic book series = komiczna seria wydawnicza comic book series
49. five-part series = pięć-część seria five-part series
51. old series = stara seria old series
52. famous series = sławna seria famous series
53. subsequent series = późniejsza seria subsequent series
57. later series = później seria later series
58. infinite series = nieskończona seria infinite series
60. Italian television series = Włoski serial telewizyjny Italian television series
61. extensive series = znaczna seria extensive series
62. free series = wolna seria free series
63. national series = krajowa seria national series
64. great series = wielka seria great series
65. historical series = serial historyczny historical series
66. small series = mała seria small series
67. international series = międzynarodowa seria international series
68. Dark Tower series = Ciemna Wieża seria Dark Tower series
69. rapid series = szybka seria rapid series
70. two-part series = dwuczęściowa seria two-part series
71. far series = daleko seria far series
72. home-and-home series = home-and-home seria home-and-home series
74. only series = jedyna seria only series
75. remarkable series = niezwykła seria remarkable series
78. separate series = odrębna seria separate series
79. big series = wielka seria big series
81. Indian television series = Indyjski serial telewizyjny Indian television series
82. complicated series = skomplikowana seria complicated series
83. second-round series = drugi-wokół serii second-round series
84. single series = jedna seria single series
85. musical series = muzyczna seria musical series
86. continuous series = ciągła seria continuous series
przyimek + series
Kolokacji: 33
through a series • since the series • following a series • after a series • into a series • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.