"see" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

see czasownik

see + rzeczownik
Kolokacji: 1406
see table • see note • see recipe • see parallels • see box • see similarities • see signs • see combat • see pictures • see map • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. see parallels = zobacz podobieństwa see parallels
6. see box = zobacz pudło see box
7. see similarities = zobacz podobieństwa see similarities
10. see combat = zobacz walka see combat
11. see map = patrz mapa see map
14. see traces = zobacz ślady see traces
24. see thousands = zobacz tysiące see thousands
25. see God = zobacz Bóg see God
26. see snow = zobacz śnieg see snow
27. see proof = zobacz dowód see proof
28. see profits = zobacz zyski see profits
29. see print = patrz czcionka see print
31. see kids = zobacz dzieci see kids
33. see animals = zobacz zwierzęta see animals
35. see objects = zobacz przedmioty see objects
37. see spots = zobacz miejsca see spots
38. see rows = zobacz rządy see rows
39. see daylight = zobaczyć światełko w tunelu, widzieć wyjście z sytuacji see daylight
41. see trees = zobacz drzewa see trees
45. see hope = zobacz nadzieja see hope
46. see prices = zobacz ceny see prices
47. see discussion = zobacz dyskusja see discussion
48. see entry = zobacz wejście see entry
49. see trouble = zobacz kłopoty see trouble
53. see stuff = zobacz coś see stuff
54. see justice = zobacz sprawiedliwość see justice
55. see one's content = widzieć czyjś zawartość see one's content
65. see one's work = widzieć czyjś praca see one's work
69. see one's father = widzieć czyjś ojciec see one's father
72. see album art = zobacz sztuka albumu see album art
73. see one's son = widzieć czyjś syn see one's son
74. see one's guide = widzieć czyjś przewodnik see one's guide
75. see off Madrid = pożegnaj Madryt see off Madrid
78. see part = zobacz część see part
80. see one's smile = widzieć czyjś uśmiech see one's smile
81. see one's wife = widzieć czyjś żona see one's wife
88. see one's feet = widzieć czyjś stopy see one's feet
90. see one's sister = widzieć czyjś siostra see one's sister
91. see one's role = widzieć czyjś rola see one's role
92. see one's parents = widzieć czyjś rodzice see one's parents
93. see one's husband = widzieć czyjś mąż see one's husband
94. see one's hair = widzieć czyjś włosy see one's hair
95. see hundreds = zobacz sto see hundreds
96. see one's interest = widzieć czyjś interes see one's interest
97. see one's share = widzieć czyjś część see one's share
98. see one's features = widzieć czyjś cechy see one's features
99. see one's arm = widzieć czyjś ramię see one's arm
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 234
czasownik + see
Kolokacji: 182
remember seeing • report seeing • recall seeing • enjoy seeing • stop seeing • start seeing • keep seeing • go see • come see • ...
see + przyimek
Kolokacji: 84
see out • see up • see off • see past • see beyond • ...
see + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 140
widely seen • seen before • see fit • plainly see • see alive • see wrong • barely see • commonly seen • actually see • hardly see • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.