ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"see blood" — Słownik kolokacji angielskich

see blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz krew
  1. see czasownik + blood rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You don't want to see your blood going the way they did.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo