ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"see the blood" — Słownik kolokacji angielskich

see the blood kolokacja
Popularniejsza odmiana: see blood
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz krew
  1. see czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You don't want to see your blood going the way they did.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo