"see one's reaction" — Słownik kolokacji angielskich

see one's reaction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widzieć czyjś reakcja
  1. see czasownik + reaction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Several of them looked at me, to see my reaction.

powered by  eTutor logo