"report any withdrawal reactions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poinformuj o jakichkolwiek reakcjach wycofania
  1. report czasownik + reaction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The review did not report adverse reactions in those cases.

powered by  eTutor logo