"see the eyes" — Słownik kolokacji angielskich

see the eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: see one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz oczy
  1. see czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I have never seen such dark eyes so light a face.

    Podobne kolokacje:

podobne do "see the eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "see the eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom
inne