"room" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

room rzeczownik

rzeczownik + room
Kolokacji: 325
dining room • living room • hotel room • locker room • emergency room • conference room • control room • guest room • engine room • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. dining room = jadalnia (w domu), sala restauracyjna (w hotelu) dining room
  • He got to his feet and led the way into the dining room.
  • We could have been sitting in the dining room of his home.
  • Get back into the dining room and close the door.
  • Now the dining room was cold from my having left the door open.
  • She had a table set up in the dining room.
  • The picture of the dining room was clear in her mind.
  • One night he was talking to his father in the dining room.
  • The second of the two areas is the dining room.
  • But she don't say no more and we goes into the dining room.
  • But he does half his work in the dining room.
2. living room = salon, pokój dzienny living room
3. hotel room = pokój hotelowy hotel room
4. locker room = szatnia (przy sali gimnastycznej, basenie) locker room
5. emergency room = izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu) emergency room
6. conference room = pokój konferencyjny, sala zebrań conference room
7. control room = stanowisko kontrolne control room
8. guest room = pokój gościnny guest room
9. meeting room = pokój konferencyjny, sala zebrań meeting room
11. hospital room = sala szpitalna, pokój szpitalny hospital room
13. storage room = magazyn, skrytka, składzik storage room
14. reception room = salon, pokój gościnny reception room
15. weight room = strefa siłowa (pomieszczenie na siłowni przeznaczone do treningu siłowego) weight room
16. motel room = pokój w motelu motel room
17. chat room = pokój czatowy, pokój rozmów chat room
18. drawing room = bawialnia, salon (pomieszczenie do przyjmowania gości) drawing room
19. throne room = sala tronowa throne room
20. laundry room = pralnia (w domu) laundry room
21. dorm room = pokój w akademiku dorm room
23. upstairs room = pokój na górze, pokój na piętrze upstairs room
24. Rainbow Room = Tęczy Pokój Rainbow Room
25. breathing room = pokój oddechowy breathing room
26. hearing room = sala rozpraw hearing room
28. dormitory room = pokój akademicki dormitory room
29. elbow room = przestrzeń, miejsce elbow room
30. interrogation room = pokój przesłuchań, sala przesłuchań interrogation room
32. steam room = łaźnia parowa steam room
33. basement room = pokój w suterenie basement room
34. recreation room = świetlica (np. w szpitalu) recreation room
35. jury room = miejsce narad ławy przysięgłych jury room
37. tea room = herbaciarnia tea room
39. family room = pokój dzienny family room
40. rest room = toaleta (np. w restauracji, w teatrze) rest room
41. interview room = pokój przesłuchań interview room
42. computer room = pracownia komputerowa computer room
43. board room = sala posiedzeń (miejsce, w którym zbiera się dyrekcja firmy), sala narad board room
44. music room = pokój muzyczny music room
45. war room = pokój narad war room
46. training room = pokój szkoleń, sala szkoleniowa training room
47. assembly room = montownia, hala montażowa assembly room
48. Oak Room = Pokój dębowy Oak Room
50. breakfast room = pokój śniadaniowy breakfast room
51. side room = pokój boczny side room
52. press room = centrum prasowe press room
53. art room = pracownia plastyczna (w szkole) art room
54. lecture room = sala wykładowa lecture room
55. East Room = Wschód Pokój East Room
57. committee room = sala obrad komisji committee room
58. treatment room = gabinet zabiegowy treatment room
59. tower room = pokój wieży tower room
60. wiggle room = otwarta furtka (przenośnie) wiggle room
61. exercise room = pokój ćwiczenia exercise room
62. screening room = sala projekcyjna, sala kinowa screening room
63. class room = pokój klasy class room
64. practice room = pokój próbny practice room
65. seminar room = sala seminaryjna seminar room
66. powder room = toaleta damska powder room
67. shower room = łazienka (z prysznicem) shower room
68. examination room = pokój egzaminacyjny examination room
70. study room = pokój cichej nauki study room
71. staff room = pokój nauczycielski staff room
72. exhibition room = salon wystawowy exhibition room
73. banquet room = sala bankietowa banquet room
74. hospital emergency room = oddział pomocy doraźnej szpitalny hospital emergency room
75. function room = sala przeznaczona na uroczystości function room
76. court room = sala sądowa, sala rozpraw court room
78. prayer room = pokój modlitewny prayer room
79. rec room = pokój rekreacyjny rec room
80. store room = magazyn, skład store room
81. attic room = pokój na poddaszu, mansarda, facjata, facjatka attic room
82. recovery room = pokój wybudzeń (w szpitalu) recovery room
83. mail room = kancelaria przyjmująca i rozsyłająca korespondencję (w dużej firmie) mail room
85. operations room = kwatera sztabowa, centrum dowodzenia operations room
86. editing room = montażownia editing room
87. community room = pokój społeczny community room
89. radio room = kabina radiowa radio room
90. garden room = pokój ogrodowy garden room
91. leg room = miejsce na nogi (np. w samochodzie, samolocie) leg room
92. standing room = miejsca stojące, miejsce stojące standing room
93. fitness room = siłownia fitness room
94. utility room = pralnia (w domu) utility room
95. state room = pokój państwowy state room
97. communications room = komunikacje pokój communications room
98. media room = pokój medialny media room
99. Internet chat room = Pokój rozmów internetowy Internet chat room
100. smoking room = palarnia (pomieszczenie dla palących) smoking room
room + rzeczownik
Kolokacji: 57
room temperature • room service • room rate • room door • room number • room apartment • dining room table • living room floor • ...
room + czasownik
Kolokacji: 123
room overlooking • room contains • room seems • room holds • room looks • room starts • room costs • room begins • room goes • ...
czasownik + room
Kolokacji: 284
dress rooms • make room • allow room • find room • provide room • create room • offer rooms • go to one's room • ...
przymiotnik + room
Kolokacji: 360
empty room • dark room • front room • darkened room • separate room • spacious room • crowded room • windowless room • ...
przyimek + room
Kolokacji: 36
per room • to one's room • including room • by room • across the room • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.