"basement room" — Słownik kolokacji angielskich

basement room kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokój w suterenie
  1. basement rzeczownik + room rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And the two in their little basement room could feel the strain more than others.

powered by  eTutor logo