ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"promptly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

promptly przysłówek

czasownik + promptly
Kolokacji: 212
say promptly • promptly go • answer promptly • respond promptly • promptly begin • reply promptly • promptly return • promptly fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. say promptly = powiedz natychmiast say promptly
2. promptly go = natychmiast pójdź promptly go
5. promptly begin = natychmiast zacznij promptly begin
6. reply promptly = odpowiedz natychmiast reply promptly
8. promptly fall = natychmiast spadnij promptly fall
10. act promptly = działaj natychmiast act promptly
11. promptly arrested = natychmiast zaaresztować promptly arrested
12. come promptly = przyjdź natychmiast come promptly
13. arrive promptly = przybądź natychmiast arrive promptly
14. promptly leave = natychmiast wyjdź promptly leave
16. promptly move = natychmiast rusz się promptly move
18. promptly make = natychmiast zrób promptly make
20. promptly send = natychmiast wyślij promptly send
21. pay promptly = zapłacić natychmiast pay promptly
22. promptly lose = natychmiast przegraj promptly lose

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.