PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(4) container, cassette
Kolokacji: 2
(6) call, game, modem
Kolokacji: 3
(10) treaty, registry
Kolokacji: 2
(11) Ethernet, LAN
Kolokacji: 2
(13) observation, data, input
Kolokacji: 3
(15) coast, view, side, viewing
Kolokacji: 4
1. coast port = port nadbrzeżny coast port
  • And it will bring traffic from the east coast ports right to Oxford City.
  • They were taken to Greenock and other west coast ports in Scotland.
  • Other east coast ports followed on very quickly.
  • Much coal is imported via the east coast ports.
  • Later, the port of Baltimore was added, as were Texas and west coast ports.
  • They were taken to various west coast ports in Scotland.
  • Unfortunately, many lines, such as those from the east coast ports, are already at capacity.
  • Lowestoft replaced Harwich as the east coast port from the second race on.
  • The continued domination of the east coast ports is shown in Table 7.1.
  • His survey of the south coast ports is a valuable and well-known historic document.
2. view port = widok port view port
3. side port = port boczny side port
4. viewing port = port widzów viewing port
(18) TCP, destination, MIDI
Kolokacji: 3
(19) oil, coal
Kolokacji: 2
(21) cruise, shuttle, transit
Kolokacji: 3
(22) expansion, communication
Kolokacji: 2
(24) Window, rifle
Kolokacji: 2
(26) rocket, weapon
Kolokacji: 2
(27) Mike, headphone
Kolokacji: 2
(28) transshipment, injection
Kolokacji: 2
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...
przyimek + port
Kolokacji: 19
into port • between ports • with ports • near the port • through the port • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.