PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Port Darwin" — Słownik kolokacji angielskich

Port Darwin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Darwin portowy
  1. port rzeczownik + Darwin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was known occasionally (and still is from time to time) as Port Darwin.

    Podobne kolokacje: