PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"viewing port" — Słownik kolokacji angielskich

viewing port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): port widzów
  1. viewing rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I looked up through the forward viewing ports again, but saw only the dark vapors I'd thought were simply clouds.

    Podobne kolokacje: