"port village" — Słownik kolokacji angielskich

port village kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieś portowa
  1. port rzeczownik + village rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There's also a little port village here, with bars and restaurants.