"Greenwich Village" — Słownik kolokacji angielskich

Greenwich Village kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Greenwich Wieś
  1. Greenwich rzeczownik + village rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I moved out of my room and into Greenwich Village.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo