PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
(2) Vale, Gamble, hole
Kolokacji: 3
(4) Elizabeth, Alfred
Kolokacji: 2
(11) wine, Tobacco, Perry
Kolokacji: 3
(12) Talbot, Stanley
Kolokacji: 3
(13) engine, operator, Fairy
Kolokacji: 3
1. Port Sudan = Sudan portowy Port Sudan
2. port district = dzielnica portowa port district
3. Port Phillip District = Phillip portowy Region Port Phillip District
  • A Separation Association had been formed in 1840 wanting Port Phillip District to become a separate colony.
  • Arrived in Port Phillip District in 1837.
  • In 1836 the region became part of New South Wales and was called Port Phillip District.
  • He then went to the Port Phillip District.
  • The Port Phillip District was still part of New South Wales at this stage.
  • During 1842 and 1843, there was an economic recession in the Port Phillip District, and Williamstown's population somewhat declined.
  • In 1851 the white population of the whole Port Phillip District was still only 77,000, and only 23,000 people lived in Melbourne.
  • Amongst other services, he made a survey of Port Phillip District.
  • Soon afterwards Chapman left the Port Phillip District for Sydney, although he returned again many years later.
  • William Thomas' map of the Western Port Phillip District.
4. Port Darwin = Darwin portowy Port Darwin
5. port village = wieś portowa port village
6. Port Natal = Natal portowy Port Natal
7. port development = rozwój portowy port development
(16) gibson, Moody
Kolokacji: 2
(17) Republic, sauce
Kolokacji: 2
(19) police, captain, Admiral
Kolokacji: 3
(20) number, Folio
Kolokacji: 2
(21) rail, wing, railing
Kolokacji: 3
(25) Allen, director
Kolokacji: 2
(26) Hood, replicator
Kolokacji: 2
(27) Costa, Ivory
Kolokacji: 2
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...
przyimek + port
Kolokacji: 19
into port • between ports • with ports • near the port • through the port • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.