PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"port development" — Słownik kolokacji angielskich

port development kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwój portowy
  1. port rzeczownik + development rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The port development remains a controversial issue.

    Podobne kolokacje: