"only port" — Słownik kolokacji angielskich

only port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyny port
  1. only przymiotnik + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "The only port of call that makes sense is Starbase 804."

    Podobne kolokacje: