PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Port Sudan" — Słownik kolokacji angielskich

Port Sudan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sudan portowy
  1. port rzeczownik + Sudan rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They also said no ships had come directly from Port Sudan in the 48 hours before his arrival.

    Podobne kolokacje: