PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"coast port" — Słownik kolokacji angielskich

coast port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): port nadbrzeżny
  1. coast rzeczownik + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And it will bring traffic from the east coast ports right to Oxford City.