PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Port Natal" — Słownik kolokacji angielskich

Port Natal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Natal portowy
  1. port rzeczownik + Natal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This trip took the brothers as far east as Port Natal.

    Podobne kolokacje: