"port district" — Słownik kolokacji angielskich

port district kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzielnica portowa
  1. port rzeczownik + district rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was also instrumental in passing the law that allowed formation of port districts.