"perform" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

perform czasownik

perform + rzeczownik
Kolokacji: 266
perform tasks • perform functions • perform music • perform operations • perform surgery • perform works • perform abortions • ...
czasownik + perform
Kolokacji: 58
start performing • begin performing • continue performing • scheduled to perform • required to perform • continue to perform • ...
perform + przyimek
Kolokacji: 59
performed by • perform alongside • perform under • perform at • perform throughout • ...
perform + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 169
perform well • perform live • perform regularly • perform poorly • frequently perform • originally performed • perform better • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.