"perform alongside" — Słownik kolokacji angielskich

perform alongside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonywać wzdłuż
  1. perform czasownik + alongside przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The band has performed alongside many of today's top artists.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo