"performed by" — Słownik kolokacji angielskich

performed by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonany przez
  1. perform czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The three started performing on local radio shows and by 1967 had their first hit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo