"perform under" — Słownik kolokacji angielskich

perform under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj poniżej
  1. perform czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Special care must be taken when talking about people who perform under their own name.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo