"perform" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

perform czasownik

perform + rzeczownik
Kolokacji: 266
perform tasks • perform functions • perform music • perform operations • perform surgery • perform works • perform abortions • ...
czasownik + perform
Kolokacji: 58
start performing • begin performing • continue performing • scheduled to perform • required to perform • continue to perform • ...
perform + przyimek
Kolokacji: 59
performed by • perform alongside • perform under • perform at • perform throughout • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. performed by = wykonany przez performed by
4. perform at = wykonywać przy perform at
11. perform in = wykonywać w perform in
13. perform until = wykonywać do czasu gdy perform until
14. performed since = wykonany od tej pory performed since
15. perform for = wykonywać dla perform for
21. perform over = wykonywać ponad perform over
23. perform among = wykonywać wśród perform among
24. perform to = wykonywać aby perform to
27. perform about = wykonywać około perform about
29. perform of = wykonywać z perform of
35. perform off = wykonywać daleko perform off
36. perform along with = wykonywać wraz z perform along with
39. perform despite = wykonywać pomimo perform despite
40. perform that = wykonaj to perform that
perform + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 169
perform well • perform live • perform regularly • perform poorly • frequently perform • originally performed • perform better • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.