"perform times" — Słownik kolokacji angielskich

perform times kolokacja
Popularniejsza odmiana: perform several times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj czasy
  1. perform czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They often perform more than 300 times in a single year.

    Podobne kolokacje: