"performed together" — Słownik kolokacji angielskich

performed together kolokacja
Popularniejsza odmiana: perform together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonany razem
  1. perform czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    They also happen to be good friends who have performed together for 10 years.

powered by  eTutor logo