"perfect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

perfect przymiotnik

perfect + rzeczownik
Kolokacji: 478
perfect example • perfect place • perfect sense • perfect game • perfect match • perfect opportunity • perfect score • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 87
1. perfect place = doskonałe miejsce perfect place
2. perfect example = idealny przykład perfect example
3. perfect sense = doskonały sens perfect sense
4. perfect game = doskonała gra perfect game
5. perfect match = perfekcyjny mecz perfect match
7. perfect score = doskonały wynik perfect score
8. perfect condition = doskonały stan perfect condition
9. perfect balance = idealna harmonia, idealny balans perfect balance
10. perfect solution = idealne rozwiązanie perfect solution
11. perfect storm = apogeum, armagedon (napięta, nieprzyjemna sytuacja, na którą nałożyły się różne okoliczności) perfect storm
12. perfect pitch = słuch absolutny perfect pitch
13. perfect spot = doskonałe miejsce perfect spot
14. perfect choice = doskonały wybór perfect choice
15. perfect record = doskonały zapis perfect record
16. perfect harmony = idealna harmonia perfect harmony
17. perfect world = doskonały świat perfect world
18. perfect season = doskonała pora roku perfect season
19. perfect day = doskonały dzień perfect day
20. perfect health = doskonałe zdrowie perfect health
21. perfect time = doskonały czas perfect time
22. perfect egg = doskonałe jajko perfect egg
23. perfect way = doskonała droga perfect way
24. perfect man = idealny człowiek perfect man
25. perfect circle = doskonałe koło perfect circle
26. perfect timing = idealne wyczucie czasu perfect timing
  • If everything doesn't happen with perfect timing, the plane won't even land.
  • It went off some seconds after he passed; perfect timing.
  • But with perfect comic timing, he suggested we not hold our breath.
  • "When I got back on the court, it was like perfect timing."
  • When everything came together in a moment of perfect timing, the effect was mesmerizing.
  • The club was set up late last year, with perfect timing.
  • You can forgive a man a lot when he has perfect comic timing.
  • This idea of a job change has come with perfect timing, hasn't it?
  • Without getting too political about it, it's hard to imagine more perfect timing for the event this year.
  • God knows where you are, and he has perfect timing.
27. perfect foil = doskonała folia aluminiowa perfect foil
28. perfect setting = doskonałe ustawienie perfect setting
29. perfect order = idealny porządek perfect order
30. perfect tooth = doskonały ząb perfect tooth
31. perfect moment = doskonały moment perfect moment
32. perfect position = doskonała pozycja perfect position
33. perfect English = doskonały angielski perfect English
34. perfect body = doskonałe ciało perfect body
35. perfect candidate = idealny kandydat perfect candidate
36. perfect combination = doskonałe połączenie perfect combination
37. perfect target = doskonały cel perfect target
38. perfect shape = doskonały kształt perfect shape
39. perfect gentleman = dżentelmen w każdym calu perfect gentleman
40. perfect stranger = zupełnie obcy człowiek perfect stranger
41. perfect life = doskonałe życie perfect life
42. perfect form = doskonała forma perfect form
43. perfect gift = doskonały prezent perfect gift
44. perfect complement = doskonałe dopełnienie perfect complement
45. perfect excuse = doskonałe usprawiedliwienie perfect excuse
46. perfect picture = doskonały obraz perfect picture
47. perfect right = pełny tytuł prawny perfect right
48. perfect pass = doskonała ocena dostateczna perfect pass
49. perfect marriage = idealne małżeństwo perfect marriage
50. perfect woman = idealna kobieta perfect woman
51. perfect vehicle = doskonały pojazd perfect vehicle
52. perfect model = model idealny perfect model
53. perfect image = doskonały obraz perfect image
54. perfect location = doskonała lokalizacja perfect location
55. perfect antidote = doskonałe antidotum perfect antidote
56. perfect view = doskonały widok perfect view
57. perfect unison = pryma czysta perfect unison
58. perfect sphere = doskonała sfera perfect sphere
59. perfect shot = świetne zdjęcie, udane ujęcie, wspaniały kadr perfect shot
60. perfect specimen = doskonały okaz perfect specimen
61. perfect thing = doskonała rzecz perfect thing
62. perfect person = idealna osoba perfect person
63. perfect face = doskonała twarz perfect face
64. perfect union = doskonały związek zawodowy perfect union
65. perfect crime = zbrodnia doskonała perfect crime
66. perfect partner = idealny partner perfect partner
67. perfect copy = doskonała kopia perfect copy
68. perfect innings = doskonałe rundy perfect innings
69. perfect control = doskonała kontrola perfect control
70. perfect job = doskonała praca perfect job
71. perfect square = liczba kwadratowa perfect square
72. perfect cover = doskonałe nakrycie perfect cover
73. perfect silence = doskonała cisza perfect silence
74. perfect landing = doskonałe lądowanie perfect landing
75. perfect symmetry = doskonała symetria perfect symmetry
76. perfect clarity = doskonała jasność perfect clarity
77. perfect imitation = doskonałe naśladowanie perfect imitation
78. perfect weather = idealna pogoda perfect weather
79. perfect metaphor = doskonała metafora perfect metaphor
80. perfect accompaniment = doskonały akompaniament perfect accompaniment
81. perfect system = doskonały system perfect system
82. perfect wife = idealna żona perfect wife
83. perfect companion = idealny towarzysz perfect companion
84. perfect backdrop = doskonałe tło perfect backdrop
85. perfect answer = doskonała odpowiedź perfect answer
86. perfect holiday = doskonałe wakacje perfect holiday
87. perfect start = perfekcyjny początek perfect start
czasownik + perfect
Kolokacji: 7
look perfect • make perfect • sound perfect • speak perfect • feel perfect • ...
przysłówek + perfect
Kolokacji: 14
most perfect • absolutely perfect • seemingly perfect • technically perfect • practically perfect • ...
perfect + przyimek
Kolokacji: 9
perfect for • perfect in • perfect with • perfect to • perfect on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.