PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"perfect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

perfect przymiotnik

perfect + rzeczownik
Kolokacji: 478
perfect example • perfect place • perfect sense • perfect game • perfect match • perfect opportunity • perfect score • ...
czasownik + perfect
Kolokacji: 7
look perfect • make perfect • sound perfect • speak perfect • feel perfect • ...
przysłówek + perfect
Kolokacji: 14
most perfect • absolutely perfect • seemingly perfect • technically perfect • practically perfect • ...
perfect + przyimek
Kolokacji: 9
perfect for • perfect in • perfect with • perfect to • perfect on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.