"absolutely perfect" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely perfect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie doskonały
  1. absolutely przysłówek + perfect przymiotnik
    Silna kolokacja

    It's just that she wanted one of these photos to be absolutely perfect.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo