"perfect" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

perfect przymiotnik

perfect + rzeczownik
Kolokacji: 478
perfect example • perfect place • perfect sense • perfect game • perfect match • perfect opportunity • perfect score • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 87
1. perfect place = doskonałe miejsce perfect place
2. perfect example = idealny przykład perfect example
  • The perfect example came in the first four minutes of the second half.
  • Oh, which is a perfect example for one of the questions we were asked last week.
  • A perfect example is the play I'm doing right now.
  • The last two days are a perfect example of what we can do.
  • She was the perfect example of what life could do to a person.
  • I can give you a perfect example from my own family.
  • The city where I came up is a perfect example.
  • Well, I mean, here's a perfect example of some guy who was doing everything right.
  • There is, however, a perfect example of a man who did change his name.
  • You've worked so hard to do the right thing, to be the perfect example of God's love to others.
3. perfect sense = doskonały sens perfect sense
4. perfect game = doskonała gra perfect game
5. perfect match = perfekcyjny mecz perfect match
7. perfect score = doskonały wynik perfect score
8. perfect condition = doskonały stan perfect condition
9. perfect balance = idealna harmonia, idealny balans perfect balance
10. perfect solution = idealne rozwiązanie perfect solution
11. perfect storm = apogeum, armagedon (napięta, nieprzyjemna sytuacja, na którą nałożyły się różne okoliczności) perfect storm
12. perfect pitch = słuch absolutny perfect pitch
13. perfect spot = doskonałe miejsce perfect spot
14. perfect choice = doskonały wybór perfect choice
15. perfect record = doskonały zapis perfect record
16. perfect harmony = idealna harmonia perfect harmony
17. perfect world = doskonały świat perfect world
18. perfect season = doskonała pora roku perfect season
19. perfect day = doskonały dzień perfect day
20. perfect health = doskonałe zdrowie perfect health
21. perfect time = doskonały czas perfect time
22. perfect egg = doskonałe jajko perfect egg
23. perfect way = doskonała droga perfect way
24. perfect man = idealny człowiek perfect man
25. perfect circle = doskonałe koło perfect circle
26. perfect timing = idealne wyczucie czasu perfect timing
27. perfect foil = doskonała folia aluminiowa perfect foil
28. perfect setting = doskonałe ustawienie perfect setting
29. perfect order = idealny porządek perfect order
30. perfect tooth = doskonały ząb perfect tooth
31. perfect moment = doskonały moment perfect moment
32. perfect position = doskonała pozycja perfect position
33. perfect English = doskonały angielski perfect English
34. perfect body = doskonałe ciało perfect body
35. perfect candidate = idealny kandydat perfect candidate
36. perfect combination = doskonałe połączenie perfect combination
37. perfect target = doskonały cel perfect target
38. perfect shape = doskonały kształt perfect shape
39. perfect gentleman = dżentelmen w każdym calu perfect gentleman
40. perfect stranger = zupełnie obcy człowiek perfect stranger
41. perfect life = doskonałe życie perfect life
42. perfect form = doskonała forma perfect form
43. perfect gift = doskonały prezent perfect gift
44. perfect complement = doskonałe dopełnienie perfect complement
45. perfect excuse = doskonałe usprawiedliwienie perfect excuse
46. perfect picture = doskonały obraz perfect picture
47. perfect right = pełny tytuł prawny perfect right
48. perfect pass = doskonała ocena dostateczna perfect pass
49. perfect marriage = idealne małżeństwo perfect marriage
50. perfect woman = idealna kobieta perfect woman
51. perfect vehicle = doskonały pojazd perfect vehicle
52. perfect model = model idealny perfect model
53. perfect image = doskonały obraz perfect image
54. perfect location = doskonała lokalizacja perfect location
55. perfect antidote = doskonałe antidotum perfect antidote
56. perfect view = doskonały widok perfect view
57. perfect unison = pryma czysta perfect unison
58. perfect sphere = doskonała sfera perfect sphere
59. perfect shot = świetne zdjęcie, udane ujęcie, wspaniały kadr perfect shot
60. perfect specimen = doskonały okaz perfect specimen
61. perfect thing = doskonała rzecz perfect thing
62. perfect person = idealna osoba perfect person
63. perfect face = doskonała twarz perfect face
64. perfect union = doskonały związek zawodowy perfect union
65. perfect crime = zbrodnia doskonała perfect crime
66. perfect partner = idealny partner perfect partner
67. perfect copy = doskonała kopia perfect copy
68. perfect innings = doskonałe rundy perfect innings
69. perfect control = doskonała kontrola perfect control
70. perfect job = doskonała praca perfect job
71. perfect square = liczba kwadratowa perfect square
72. perfect cover = doskonałe nakrycie perfect cover
73. perfect silence = doskonała cisza perfect silence
74. perfect landing = doskonałe lądowanie perfect landing
75. perfect symmetry = doskonała symetria perfect symmetry
76. perfect clarity = doskonała jasność perfect clarity
77. perfect imitation = doskonałe naśladowanie perfect imitation
78. perfect weather = idealna pogoda perfect weather
79. perfect metaphor = doskonała metafora perfect metaphor
80. perfect accompaniment = doskonały akompaniament perfect accompaniment
81. perfect system = doskonały system perfect system
82. perfect wife = idealna żona perfect wife
83. perfect companion = idealny towarzysz perfect companion
84. perfect backdrop = doskonałe tło perfect backdrop
85. perfect answer = doskonała odpowiedź perfect answer
86. perfect holiday = doskonałe wakacje perfect holiday
87. perfect start = perfekcyjny początek perfect start
czasownik + perfect
Kolokacji: 7
look perfect • make perfect • sound perfect • speak perfect • feel perfect • ...
przysłówek + perfect
Kolokacji: 14
most perfect • absolutely perfect • seemingly perfect • technically perfect • practically perfect • ...
perfect + przyimek
Kolokacji: 9
perfect for • perfect in • perfect with • perfect to • perfect on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.