"perfect image" — Słownik kolokacji angielskich

perfect image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonały obraz
  1. perfect przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Long, perfect images can distract you from what it's saying, the truth.

    Podobne kolokacje: