"perfect choice" — Słownik kolokacji angielskich

perfect choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonały wybór
  1. perfect przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If you instead want to learn more about a city, to really get under its skin, then Context is the perfect choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo