Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"long" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

long przymiotnik

long + rzeczownik
Kolokacji: 1015
long time • long way • long period • long history • long run • long term • long line • long hair • long list • long distance • long hour • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. long time = kawał czasu long time
2. long way = długa droga long way
3. long period = długi okres long period
4. long history = długa historia long history
5. long run = długi okres czasu long run
7. long line = prosta Aleksandrowa long line
8. long hair = długie włosy long hair
9. long list = lista kandydatów biorących udział w procesie long list
10. long career = długa kariera long career
12. long hour = długa godzina long hour
13. long shot = ryzyko, ryzykowna próba long shot
14. long journey = długa podróż long journey
16. long moment = długi moment long moment
17. long illness = długa choroba long illness
18. long leg = długa noga long leg
20. long trip = odległa podróż long trip
22. long arm = długie ramię long arm
23. long haul = długa droga, harówka, męczarnia long haul
24. long range = dalekosiężność long range
25. long pause = duża pauza long pause
26. Long Beach = Długa Plaża Long Beach
27. long tail = długi ogon (koncepcja modeli biznesowych) long tail
28. long finger = długi palec long finger
30. long walk = odległy spacer long walk
33. long struggle = długa walka long struggle
34. long while = długi podczas gdy long while
36. long drive = long drive (zawody w golfie polegające na jak najdłuższym wybiciu piłki przy jednoczesnym zmieszczeniu się w wyznaczonym polu) long drive
37. long corridor = długi korytarz long corridor
38. long delay = długie opóźnienie long delay
39. long weekend = długi weekend long weekend
40. long neck = długa szyja long neck
42. long ride = długa jazda long ride
43. Long Islander = Długi Wyspiarz Long Islander
44. long breath = długi oddech long breath
45. long string = długi sznurek long string
46. long winter = długa zima long winter
47. long coat = długi płaszcz long coat
48. long row = długi szereg long row
49. long voyage = długa podróż morska long voyage
50. long stride = długi krok long stride
51. long wait = długo poczekaj long wait
52. Long Island = Long Island (wyspa w USA, w stanie Nowy Jork) Long Island
53. long absence = długa nieobecność long absence
54. long sigh = długie westchnienie long sigh
55. long chain = długołańcuchowy long chain
56. long grass = wysoka trawa long grass
57. long tunnel = długi tunel long tunnel
58. long tenure = długie urzędowanie long tenure
59. long beard = długa broda long beard
60. long conversation = długa rozmowa long conversation
61. long poem = długi wiersz long poem
62. long knife = zamachowiec, morderca, zabójca long knife
63. long strip = długi pas long strip
64. long pole = długi słup long pole
65. long robe = długa szata long robe
66. long sleeve = długi rękaw long sleeve
68. long stay = długi pobyt long stay
69. long duration = długi czas long duration
70. long span = długi okres long span
71. long reign = długie panowanie long reign
72. long standing = długie stanie long standing
73. long putt = długie odbicie piłki po ziemi long putt
74. long drink = drink, koktajl (w ilości ok. 200 ml) long drink
  • He went back to the center area and took another long drink of water.
  • He gave her a long drink and had one himself.
  • He took a long drink of water from his glass.
  • I put the book down and took a long drink.
  • He took a long drink, then put the glass back down.
  • But first they had a rest and a long drink.
  • He took a long drink and put down the glass.
  • I took a long drink and it nearly stood me on my head.
  • He took another long drink before giving it to her.
  • He took a second long drink and began to feel better.
75. long hallway = długi przedpokój long hallway
76. long skirt = długa spódnica long skirt
77. long siege = długie oblężenie long siege
78. long spell = długi okres long spell
79. long axis = długa oś long axis
80. Long Branch = Długa Gałąź Long Branch
81. long odds = nierówne szanse, istotne różnice, małe szanse przy zakładach long odds
82. long jumper = skoczek w dal long jumper
83. long vowel = samogłoska długa long vowel
84. long stick = długi patyk long stick
85. long climb = długa wspinaczka long climb
86. long Trek = długa Wędrówka long Trek
87. long reach = długi zasięg long reach
88. long road = długa droga long road
89. long view = długi widok long view
90. long nose = długi nos long nose
91. long dress = długa suknia long dress
92. long talk = długie mówienie long talk
93. long passage = długi fragment long passage
94. long pass = długie podanie long pass
95. long sword = długi miecz long sword
96. long tube = długa rura long tube
97. long length = duża długość long length
98. long slope = długi stok long slope
100. long gown = długa suknia long gown
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 193
czasownik + long
Kolokacji: 7
take long • wait long • last longer • live long • grow long • ...
przysłówek + long
Kolokacji: 65
unusually long • relatively long • extremely long • slightly longer • fairly long • ...
long + przyimek
Kolokacji: 12
long for • long in • long with • long of • long to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.