ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) spend, drop
Kolokacji: 2
(7) appear, register
Kolokacji: 2
(8) found, base, establish
Kolokacji: 4
(9) join, tie
Kolokacji: 3
(11) contest, elect
Kolokacji: 2
1. league is contested = liga jest zakwestionowana league is contested
  • The league was contested by 12 clubs, eight of which had played in the 2011 season.
  • The league will be contested by twelve clubs, eight of which had played in the 2012 season.
  • The league was contested by 16 teams (two more than in the previous season).
  • The league had not been contested since 1985-86, with only junior competitions being held in those years.
  • The league is contested between 10 teams every season.
  • The league was contested by 24 teams, divided in two groups.
  • The league was established in 1998 and is currently contested by 6 teams.
  • The league is contested by 16 teams (one more than in the previous season).
  • The league will be contested by ten clubs, eight of which played in the division during the 2012 season.
  • The league was be contested by 15 teams (one less than in the previous season).
2. elect to the Football League = wybrańcy do ligi piłkarskiej elect to the Football League
(12) resign, retire, give
Kolokacji: 3
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.