KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(6) fold, end, finish, cease
Kolokacji: 4
(11) call, name, refer, rename
Kolokacji: 4
1. league calls = liga zwołuje league calls
2. league names = imiona ligi league names
3. League refers = Liga przekazuje League refers
4. league renames = liga przemianowuje league renames
  • The league held its annual meeting in September 1929, re-elected King as president, and renamed itself the International Hockey League.
  • The league renamed itself the German American Football Association in 1927.
  • In 1991, this league renamed itself the OHA Junior Development League.
  • In 1941, the league returned to a single-division format and renamed Gauliga Kurhessen, but with only nine clubs.
  • This league renamed itself the Eastern Hockey League for the 1979-80 season.
  • In the 2008-09 season, the league renamed their divisions to the Premier Division and First Division.
  • On March 15, 2006, the league renamed that award the Doug Hamilton Executive of the Year Award.
  • There was yet another shuffle with teams, but all the "new" teams that entered the league were veteran teams or renamed franchises.
  • The league renames its divisions due to relocating teams.
  • In 1993, the league which had increased its number of teams six-fold, officially incorporated as a not-for-profit and renamed as OCUA.
(13) plan, hope
Kolokacji: 2
(14) feature, own, attract, draw
Kolokacji: 4
(15) exist, last
Kolokacji: 2
(16) disband, split, dissolve
Kolokacji: 3
(17) cancel, postpone
Kolokacji: 2
(18) look, promote, assist, face
Kolokacji: 4
(19) negotiate, impose
Kolokacji: 2
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.