"nationwide league" — Słownik kolokacji angielskich

nationwide league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnokrajowa liga
  1. nationwide przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Though an earlier attempt was made to form a nationwide league in 1960, it wasn't until 1972 that the National League truly took off.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo